Home » LAW-paden

Lange Afstand Wandelpaden LAW

De LAW-paden maken deel uit van de GR-paden, een netwerk van langeafstandswandelpaden door heel Europa, voornamelijk in Frankrijk, België, Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje. GR zijn de initialen van de routepaden Grande Randonnée in Frankrijk en Wallonië, en Groteroutepaden in Vlaanderen.

Wegmarkering

De GR-paden zijn in beide richtingen met een wit-rood teken gemarkeerd met stickers, aangebracht op wegmeubilair, of met verf en in wandelgidsen beschreven. (Tevens zijn op de website van Wandelnet kaarten beschikbaar waarop de route van Nederlandse LAW’s en Streekpaden, zowel voor de gehele route als per deeltraject, is ingetekend.) Het is aan te raden om naast de markeringen in het veld gebruik te maken van zo’n gids: de markeringstekens zijn meestal niet vaker aangebracht dan nodig en plegen nog al eens te verdwijnen. In Nederland is deze markering beschermd volgens het merkenrecht.

Het basisteken geeft de route aan, en wordt na verloop van tijd herhaald (hetgeen opgevat kan worden als “u bevindt zich nog steeds op de route”). Een richtingverandering wordt in Nederland aangegeven door een pijl; een dubbel teken (twee rood-witte tekens boven elkaar) vormt een aankondiging van een richtingverandering. Enige tijd na die richtingverandering pleegt de wandelaar dan een basisteken aan te treffen. Het dubbele teken wordt in Nederland niet meer toegepast (het wordt”uitgefaseerd”), doch is nog regelmatig te vinden. Bij Nederlandse streekpaden wordt dezelfde wijze van markering als voor de GR-paden gehanteerd, doch met geel-rode kleuren.

In Duitsland zijn de GR-paden aangegeven met een witte X (Andreaskruis) en een volgnummer op een zwarte ondergrond, bijvoorbeeld “X13”.

Nederland

Bij Nederlandse langeafstandswandelpaden en streekpaden blijkt de route met een zekere regelmaat gewijzigd te (moeten) worden, bijvoorbeeld als gevolg van de aanleg van (snel-)wegen, het opheffen van overwegen of het “oprukken” van bebouwing. In verband hiermee zijn op de website van Wandelnet per wandelroute lijsten van wijzigingen beschikbaar. Deze geven de meest actuele situatie weer. Een Nederlandse LAW pleegt na verloop van enkele jaren in meer of mindere mate ingrijpend te worden herzien, waarbij de route soms aanmerkelijk gewijzigd wordt.

Streekpaden

In Nederland is een streekpad een regionaal recreatief wandelpad van tussen de 80 en 365 km. De streekpaden zijn verdeeld in etappes van 10 tot 25 km. In Vlaanderen (België) worden deze paden Streek-GR genoemd.

Een streekpad is meestal een gesloten route, dat wil zeggen dat het begin- en eindpunt hetzelfde zijn.

Streekpaden zijn in het veld met geel-rode streepmarkering in beide richtingen gemarkeerd (deze markering is volgens het merkenrecht beschermd), zijn in wandelgidsen beschreven en worden op kaartuitsnedes op websites van aanbieders getoond. In principe kun je de routes lopen door de markering te volgen, maar door allerlei oorzaken verdwijnen er wel eens markeringen. Het is aan te raden om de route ook op papier of via een mobiel apparaat mee te nemen.

WandelROOTS! en LAW-paden

WandelROOTS bewandelt in de loop van het jaar vele LAW- en Streek-paden. De meeste hiervan zijn door of nabij Amsterdam. Af en toe vindt het fouten in GPX-bestanden en corrigeert deze in GPX-bestanden die van deze website kunnen worden gedownload. Correcties worden bij aangetroffen doorgestuurd naar Wandelnet. Af en toe stellen we omwegen voor van het hoofdpad door gebieden die we pittoresker vinden, die over onverharde paden gaan, of waarvan we denken dat ze interessanter zijn voor wandelaars.

Meer informatie

  • Lange Afstand Wandelpaden op de website van Wandelnet. U kunt er ook een afdrukbare routebeschrijvingen en kaarten van downloaden.

Bronnen

Het WandelROOTS! GPX-bestand kan na het lopen van de route kleine aanpassingen hebben aan het originele wandelpaden. Deze pagina maakt gebruik van informatie van Wikipedia.org onder een vergelijkbare Creative Commons-licentie die wordt gebruikt door WandelROOTS!

Vrij Wandelen

Onze website en GPX-downloads zijn gratis en alle inhoud op deze site wordt geleverd onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal (CC BY-SA 4.0) licentie. Dit betekent dat het u vrij staat om de inhoud te kopiëren, te delen en aan te passen, maar we vragen u een link naar het originele werk te verstrekken en het onder dezelfde licentie te delen. Sharing is caring!

Wij vinden dat wandelen vrij moet zijn en dat u niet door derden moet worden gevolgd als u gaat lopen. Onze website gebruikt geen cookies en registreert of volgt u niet door uw privégegevens naar diensten van derden te sturen. Vrij wandelen!

Trekvogelpad LAW 2

Een 256,5 km stuk van de Trekvogelpad LAW 2 wandelroute. Wandelpad verbindt Bergen aan Zee met Ede via Amsterdam en de Utrechtse Heuvelrug.
Lees verder

Floris V-pad LAW 1-3

Een 76,7 km stuk van de Floris V-pad (LAW 1-3) wandelroute. Wandelpad verbindt Amsterdam met Woerden via Weesp en de Zuidoost-Amsterdamse plassen.
Lees verder